Publicēts: 01.12.2022. Aktualizēts: 04.03.2024.

Lai aizsargātu apdrošināto personu intereses apdrošinātāja bankrota gadījumā, 1999. gadā tika izveidots Apdrošināto aizsardzības fonds.

Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļus veido apdrošināšanas sabiedrību atskaitījumi 0.1% apmērā no to bruto apdrošināšanas prēmiju kopsummas, kuras saņemtas no fiziskajām personām par likumā norādītajiem apdrošināšanas veidiem, izņemot apdrošināšanu saistībā ar tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu.

Atlīdzības izmaksu apdrošinātāja saistību nepildīšanas gadījumā var saņemt tikai apdrošinājuma ņēmējs fiziskā persona:

 • dzīvības apdrošināšanā, izņemot apdrošināšanu saistībā ar tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu – 100% apdrošināšanas atlīdzības apmērā, bet ne vairāk kā 15 000 eiro vienam apdrošinājuma ņēmējam;
 • pārējos likumā minētajos apdrošināšanas veidos – 50% apdrošināšanas atlīdzības apmērā, bet ne vairāk kā 3000 eiro vienam apdrošinājuma ņēmējam.

Līdzekļu uzkrāšanu Apdrošināto aizsardzības fondā un garantēto apdrošināšanas atlīdzību izmaksu organizē Latvijas Banka. Garantētā apdrošināšanas atlīdzība no Apdrošināto aizsardzības fonda tiek izmaksāta tikai pēc apdrošināšanas sabiedrības bankrota procedūras sākšanas. Kreditoru prasījuma tiesības pret apdrošinātāju realizē Latvijas Banka.

Apdrošināto aizsardzības fonda dalībnieki

 • SEB Life and Pension Baltic SE
 • Swedbank Life Insurance SE Latvijas filiāle
 • "CBL Life" apdrošināšanas akciju sabiedrība
 • Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle
 • Gyvybes Draudimo UAB "SB Draudimas" Latvijas filiāle
 • ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle
 • Balcia Insurance SE
 • Apdrošināšanas akciju sabiedrība "BALTA"
 • "Baltijas Apdrošināšanas Nams" apdrošināšanas akciju sabiedrība
 • Swedbank P&C Insurance AS Latvijas filiāle
 • If P&C Insurance AS Latvijas filiāle
 • "Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāle –
 • ERGO Insurance SE Latvijas filiāle
 • Akcine draudimo bendrove "Gjensidige" Latvijas filiāle
 • AAS "BTA Baltic Insurance Company"
 • Nissan International Insurance Ltd
 • Telia Forsakring AB filiāle Latvijā

Apdrošināšanas aizsardzības sistēmas