Publicēts: 25.01.2023.

Latvijas Banka brīdina par uzņēmuma COUNTRY 2.0 LTD (Lielbritānija), kas  izmanto zīmolu "Jaunlatvija" (turpmāk – arī Jaunlatvija) piedāvātajiem pakalpojumiem tīmekļvietnē Jaunlatvija.com.

Latvijas Banka nav piešķīrusi nekādu darbības atļauju COUNTRY 2.0 LTD (Jaunlatvija), un vērš uzmanību, ka šī uzņēmuma uzņēmējdarbība nav pakļauta Latvijas Bankas uzraudzībai. Latvijas Banka aicina neiesaistīties darījumos ar COUNTRY 2.0 LTD (Jaunlatvija), kā arī neveikt maksājumus uz tā norādītiem maksājumu kontiem.

Latvijas Banka norāda, ka pēc Jaunlatvija.com pieejamās informācijas COUNTRY 2.0 LTD (Jaunlatvija) nesniedz finanšu investīciju, ieguldījumu vai kolektīvās finansēšanas pakalpojumus. COUNTRY 2.0 LTD (Jaunlatvija) pārstāvji maldinoši uzdodas par aizsargātiem pakalpojumu sniedzējiem un aicina iesaistīties darījumos. Veicot maksājumus šim uzņēmumam, jums var nebūt iespēju atgūt pārskaitītos finanšu līdzekļus.

Latvijas Banka uzrauga tikai licencētus finanšu tirgus dalībniekus, kas saņēmuši attiecīgu licenci finanšu pakalpojumu, tajā skaitā dažāda veida ieguldījumu piesaistei Latvijā. Tikai darījumos ar šādiem ieguldījumu piesaistītājiem klientu aizsargā valsts.

Ja jums ir nodarīti zaudējumi vai pastāv aizdomas par krāpšanu, aicinām vērsties Valsts policijā ar iesniegumu.

Iedzīvotājiem, kuri nav profesionāļi finanšu pakalpojumu jomā, bet vēlas veikt ieguldījumus, rekomendējam doties uz banku, ieguldījumu brokeru sabiedrību, vai kolektīvās finansēšanas platformu, kas saņēmusi attiecīgu licenci vai darbības atļauju. Šādiem pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums informēt par iespējamajiem riskiem un nodrošināt klienta riska profilam atbilstošu piedāvājumu.

Latvijas Banka aicina iedzīvotājus pirms sadarbības sākšanas ar kādu no finanšu pakalpojumu, tajā skaitā ieguldījumu pakalpojumu vai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem pārliecināties par tā tiesībām piedāvāt un sniegt pakalpojumus Latvijā, pretējā gadījumā pastāv liela iespēja kļūt par krāpniecības upuri un zaudēt savus līdzekļus bez iespējām atgūt.

Informācija par licencētiem finanšu pakalpojumu, sniedzējiem Latvijā ir pieejama Latvijas Bankas tīmekļvietnē, kur norādīti licencētie pakalpojumu sniedzēji un pakalpojumu sniedzēji no citām dalībvalstīm, kam atļauts sniegt pakalpojumus Latvijā.

Savukārt Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļā Uzmanies! uzzināsiet, kā atpazīt nelicencētu pakalpojumu piedāvājumus vai krāpšanas mēģinājumus, kā pasargāt sevi un kā rīkoties, ja esat kļuvis par krāpnieku upuri vai esat uzrunāts sadarboties ar nezināmām personām.

Uzmanies no krāpniekiem

Neiekrīti krāpnieku un nelicencētu pakalpojumu sniedzēju lamatās!

Uzzināt vairāk