Publicēts: 30.01.2023.

Latvijas Banka brīdina par ablv.pro piedāvātajiem pakalpojumiem tīmekļvietnē https://ablv.pro/lv/ViserBankHome.php.

Ablv.pro pārstāvji maldinoši uzdodas par licencētiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem un piedāvā dažāda veida finanšu pakalpojumus, kuru piedāvāšanai un sniegšanai Latvijā nav saņemta nepieciešamā atļauja. Veicot maksājumus šim uzņēmumam, jums nebūs iespēju atgūt pārskaitītos finanšu līdzekļus.

Latvijas Banka nav piešķīrusi nekādu darbības atļauju ablv.pro, un šī uzņēmuma uzņēmējdarbība nav pakļauta Latvijas Bankas uzraudzībai. Latvijas Banka aicina nesaistīties darījumos ar ablv.pro.

Latvijas Banka uzrauga tikai licencētus finanšu tirgus dalībniekus, kas saņēmuši attiecīgu licenci finanšu pakalpojumu sniegšanai Latvijā. Tikai darījumos ar licencētiem pakalpojumu sniedzējiem klientu aizsargā valsts.

Ja jums ir nodarīti zaudējumi vai pastāv aizdomas par krāpšanu, aicinām vērsties Valsts policijā ar iesniegumu.

Latvijas Banka aicina iedzīvotājus pirms sadarbības sākšanas ar kādu no finanšu pakalpojumu sniedzējiem pārliecināties par tā tiesībām piedāvāt un sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā, pretējā gadījumā pastāv liela iespēja, ka par šiem pakalpojumu sniedzējiem uzdodas krāpnieki.

Informācija par licencētiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem Latvijā ir pieejama Latvijas Bankas tīmekļvietnē, kur norādīti licencētie pakalpojumu sniedzēji un pakalpojumu sniedzēji no citām dalībvalstīm, kam atļauts sniegt pakalpojumus Latvijā.

Savukārt Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļā Uzmanies no krāpniekiem! uzzināsiet, kā atpazīt nelicencētu pakalpojumu piedāvājumus un krāpšanas mēģinājumus, kā pasargāt sevi un kā rīkoties, ja esat kļuvis par krāpnieku upuri vai esat uzrunāts sadarboties ar nezināmām personām.

Uzmanies no krāpniekiem

Neiekrīti krāpnieku un nelicencētu pakalpojumu sniedzēju lamatās!

Uzzināt vairāk