Publicēts: 05.02.2024.

Krājaizdevu sabiedrības var izbeigt darbību:

  • atsakoties no speciālās atļaujas (licences);
  • veicot likvidāciju;
  • pamatojoties uz Krājaizdevu sabiedrību likumu.

Visi procesi var notikt tikai saņemot Latvijas Bankas atļauju.

Krājaizdevu sabiedrības darbības izbeigšanas procesi notiek saskaņā ar Krājaizdevu sabiedrību likuma VII nodaļu, ievērojot Kooperatīvo sabiedrību likumu.

Darbības izbeigšana atsakoties no speciālās atļaujas (licences)

Lēmumu par krājaizdevu sabiedrības atteikšanos no speciālās atļaujas (licences) krājaizdevu sabiedrības darbībai, neveicot sabiedrības likvidāciju, ir tiesīga pieņem krājaizdevu sabiedrības biedru kopsapulce (pārstāvju sapulce), ja krājaizdevu sabiedrība ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā atmaksājusi tās biedriem noguldījumus.

Latvijas Banka pārbauda, vai krājaizdevu sabiedrība ir noteiktajā termiņā izpildījusi tās saistības pret biedriem, atmaksājot noguldījumus, un lemj par krājaizdevu sabiedrības darbībai izsniegtās speciālās atļaujas (licences) anulēšanu.

Darbības izbeigšana veicot likvidāciju

Lēmumu par krājaizdevu sabiedrības darbības izbeigšanu krājaizdevu sabiedrības biedru kopsapulce (pārstāvju sapulce) ir tiesīga pieņemt, ja krājaizdevu sabiedrība spēj noteiktajā termiņā un pilnā apmērā atmaksāt tās biedriem noguldījumus.

Krājaizdevu sabiedrība, pēc lēmuma par darbības izbeigšanu veicot likvidāciju, pieņemšanas informē par to Latvijas Banku, iesniedzot pēdējo krājaizdevu sabiedrības pārskatu un ziņas par iespējamo likvidatoru.

Latvijas Banka, pārbauda, vai krājaizdevu sabiedrība ir izpildījusi tās saistības pret biedriem, atmaksājot noguldījumus, un lemj par krājaizdevu sabiedrības darbībai izsniegtās speciālās atļaujas (licences) anulēšanu.

Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību uzraudzība

Uzraudzības process kooperatīvajām krājaizdevu sabiedrībām.

Uzzināt vairāk