Publicēts: 05.02.2024.

Šajā sadaļā apkopota informācija par uzraudzības statistiskajiem datiem (pārskatiem), kas krājaizdevu sabiedrībām ir jāsniedz Latvijas Bankai.

Šie dati jāsniedz atbilstoši datu sniegšanas kalendāram.

Pārskata nosaukums Pārskata modulis DZS*  Iesniegšanas  termiņš Periodiskums
Darbību raksturojošo rādītāju pārskati: Kapitāla pietiekamības rādītāja aprēķins (1. pielikums) KKS-KPRA 15. diena C
Aktīvu un pasīvu termiņstruktūras pārskats (2. pielikums) APTS-KKS 15. diena C
Lielo riska darījumu pārskats (3. pielikums) LRD_KKS_IND 15. diena C
Ar krājaizdevu sabiedrību saistītām personām izsniegto kredītu pārskats (4. pielikums) LRD_KKS_PERS 15. diena C
Ārvalstu valūtu atklāto pozīciju pārskats (5. pielikums) AVAPP 15. diena C
Aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas pārskats  AASNP-KKS 15. diena C

* DZS – Datu ziņošanas sistēma
C – ceturkšņa informācija

Sastāv no šādiem pielikumiem:

  • Kapitāla pietiekamības rādītāja aprēķins (1. pielikums);
  • Aktīvu un pasīvu termiņstruktūras pārskats (2. pielikums);
  • Lielo riska darījumu pārskats (3. pielikums);
  • Ar krājaizdevu sabiedrību saistītām personām izsniegto kredītu pārskats (4. pielikums);
  • Ārvalstu valūtu atklāto pozīciju pārskats (5. pielikums).

Sagatavo un iesniedz Latvijā Republikā reģistrētas krājaizdevu sabiedrības.

Pārskatu MS Excel sagataves aizpildīšanai  pieejamas DZS (Datu ziņošanas sistēmā) tikai reģistrētajiem lietotājiem.

Normatīvie noteikumi

Konsultācijas

stp.info@bank.lv

67022867 (pārskatu iesniegšanas un metodoloģiskie jautājumi)

Sagatavo un iesniedz Latvijas Republikā reģistrētas krājaizdevu sabiedrības.

Pārskata MS Excel sagataves aizpildīšanai pieejamas DZS (Datu ziņošanas sistēmā) tikai reģistrētajiem lietotājiem.

Normatīvie noteikumi

Konsultācijas

stp.info@bank.lv;

67022214 (pārskatu iesniegšanas un metodoloģiskie jautājumi)


Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību uzraudzība

Uzraudzības process kooperatīvajām krājaizdevu sabiedrībām.

Uzzināt vairāk