Publicēts: 01.03.2024.

Kooperatīvajām krājaizdevu sabiedrībām atbilstoši darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem ir pienākums noteiktā termiņā, kārtībā un apjomā publiski atklāt informāciju tās lietotājiem.

Publicējot informāciju tirgus dalībnieka tīmekļvietnē, informācijai ir jābūt viegli atrodamai, ērti lietojamai, saprotamai un sagatavotai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Tirgus dalībnieka publiskojamā informācija

Publiskojamā informācija

Publiskošanas pamatojums

Publiskošanas vieta

Publiskošanas termiņš

Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības gada pārskats

KSL 23.p.

VID ne vēlāk, kā piecu darba dienu laikā elektroniski nodod Uzņēmumu Reģistram. Uzņēmumu reģistrs nodrošina saņemto dokumentu publisku pieejamību.

Ne vēlāk, ka 10 dienu laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk, kā trīs mēnešus pēc pārskata gada beigām iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam

Lēmumu par kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības likvidācijas uzsākšanas

KSL 30.p.

KKL 76. (1)

Izdevumā "Latvijas vēstnesis" un laikrakstā, kurš pēc tā izplatīšanas vietas un tirāžas aptver pēc iespējas lielāku krājaizdevu sabiedrību biedru skaitu.

3 dienas

Lēmumu par kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības darbības izbeigšanu un tās likvidāciju

KKL 76. (1)

Lēmumu par sabiedrības darbības izbeigšanu sabiedrība triju dienu laikā no tā pieņemšanas dienas iesniedz Uzņēmumu reģistram ierakstīšanai Uzņēmumu reģistra žurnālā.

3 dienas

Pieteikums par sabiedrības darbības izbeigšanu un tās likvidāciju

KKL 79. (1)

Uzņēmumu reģistrs uz likvidējamās sabiedrības rēķina izsludina paziņojumu par sabiedrības darbības izbeigšanu un tās likvidāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" triju dienu laikā no dienas, kad izdarīts ieraksts Uzņēmumu reģistra žurnālā.

3 dienas

Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību uzraudzība

Uzraudzības process kooperatīvajām krājaizdevu sabiedrībām.

Uzzināt vairāk