Publicēts: 02.01.2024.

Licencētu maksājumu un elektroniskās naudas iestāžu maksājuma apmērs ir:

 

 

Reģistrētu maksājumu un elektroniskās naudas iestāžu maksājuma apmērs ir:

 

 

Maksājumu iestādēm, kas licencētas vienīgi konta informācijas pakalpojuma sniegšanai un/vai maksājuma ierosināšanas pakalpojuma sniegšanai, maksājuma apmērs ir:

 

 

Maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm, kas piedāvā vienīgi inovatīvu pakalpojumu elektronisko maksājumu jomā, maksājuma apmērs pirmajos trīs gados ir:

 

 

Citā dalībvalstī licencētas maksājumu un elektroniskās naudas iestādes, kura atvērusi filiāli vai izmanto pārstāvi Latvijā, maksājuma apmērs ir:

 

 

Maksājumu bāzi un maksimālās likmes ietvaru nosaka Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums, savukārt faktiskais  maksājumu apmērs konkrētajam gadam un šo maksājumu aprēķināšanas un veikšanas kārtība tiek noteikta ar Latvijas Bankas noteikumiem.

Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam tirgus dalībnieks maksājumu veic reizi ceturksnī.

Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes uzraudzība

Uzraudzības process maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm.

Uzzināt vairāk