Publicēts: 27.12.2023. Aktualizēts: 25.04.2024.

Šajā sadaļā apkopota informācija par uzraudzības statistiskajiem datiem, kas kredītiestādem, citu dalībvalstu un ārvalstu kredītiestāžu filiālēm, finanšu pārvaldītājsabiedrībām ir jāiesniedz Latvijas Bankai.

Šie dati jāiesniedz atbilstoši datu iesniegšanas kalendāram.

Pārskata nosaukums Pārskata moduļa kods
Iesniegšanas  termiņš (1) Periodiskums Pārskatu iesniedz
Prudenciālās uzraudzības pārskati: Pārskats par pašu kapitālu un pašu kapitāla prasībām
(Own Funds)
COREP-OF 12. maijs,
11. augusts,
11. novembris,
11. februāris
C Kredītiestādes;
Finanšu pārvaldītājsabiedrības
Pārskats par Sviras rādītāju
(Leverage Ratio)
COREP-LR 12. maijs,
11. augusts,
11. novembris,
11. februāris
C Kredītiestādes;
Finanšu pārvaldītājsabiedrības
Pārskats par Lielajiem riska darījumiem un koncentrācijas risku
(Large Exposure)
COREP-LE 12. maijs,
11. augusts,
11. novembris,
11. februāris
C Kredītiestādes;
Finanšu pārvaldītājsabiedrības
Pārskats par NETO stabila finansējuma rādītāju
(Net Stable Funding Ratio)
COREP-NSFR 12. maijs,
11. augusts,
11. novembris,
11. februāris
C Kredītiestādes
Pārskats par Likviditātes seguma rādītāju
(Liquidity Coverage Ratio)
COREP-LCR 15. diena M Kredītiestādes
Pārskats par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem
(Additional Liquidity Monitoring)
ALM 15. diena M Kredītiestādes
Pārskats par apgrūtinātiem aktīviem
(Asset Encumbrance)
AE 12. maijs,
11. augusts,
11. novembris,
11. februāris
C Kredītiestādes;
Finanšu pārvaldītājsabiedrības
Riska darījumi un zaudējumi no kredītiem, kas nodrošināti ar nekustamo īpašumu, tabula C15.00 
(CR IP LOSSES)
COREP-OF 11. februāris G Citu dalībvalstu kredītiestāžu filiāles
Īpašās pārskatu sniegšanas prasības attiecībā uz tirgus risku
(Fundamental Review of the Trading Book)
COREP-FRTB 12. maijs,
11. augusts,
11. novembris,
11. februāris
C Kredītiestādes;
Finanšu pārvaldītājsabiedrības
Uzraudzības finanšu pārskati FINREP9 12. maijs,
11. augusts,
11. novembris,
11. februāris
C Kredītiestādes;
Finanšu pārvaldītājsabiedrības; citu dalībvalstu kredītiestāžu filiāles
Pārskati pašu kapitāla prasību aprēķināšanas iekšējo pieeju salīdzināšanai ar etalonu: Pārskats par etalona portfelī iekļauto riska darījumu riska svērto vērtību un pozīciju pašu kapitāla prasību aprēķinu
(Supervisory Benchmarking Portfolios, Credit risk)
SBP-CR 11. aprīlis G Kredītiestādes;
Finanšu pārvaldītājsabiedrības
Pārskats par LDP riska darījumiem un makroekonomiskajiem scenārijiem SBP-IFRS9  11. aprīlis G Kredītiestādes;
Finanšu pārvaldītājsabiedrības
Pārskats par finansēšanas plāniem FP 15. marts G Kredītiestādes;
Finanšu pārvaldītājsabiedrības
Atalgojuma pārskati: Pārskats par darbinieku atalgojumu
(Remuneration Benchmarking)
REM-BM 1. jūnijs G Kredītiestādes;
Finanšu pārvaldītājsabiedrības
Pārskats par augsti atalgotu darbinieku atalgojumu
(Remuneration of High Earners data collection)
REM-HE 1. jūnijs G Kredītiestādes;
Finanšu pārvaldītājsabiedrības
Pārskats par augstāku proporciju apstiprināšanu
(Approved Higher Ratios (HR) between variable and fixed remuneration - institutions)
REM-HR Institutions 1. jūnijs katru 2. gadu, sākot ar datiem par 2022. gadu Kredītiestādes;
Finanšu pārvaldītājsabiedrības
Pārskats par dzimumu darba samaksas atšķirībām
(Information on the gender pay gap)
REM-GAP 1. jūnijs katru 3. gadu, sākot ar datiem par 2023. gadu Kredītiestādes;
Finanšu pārvaldītājsabiedrības
Kredītiestāžu publiskais ceturkšņa pārskats BPCP 60. diena C Kredītiestādes
Informācija par operacionālā riska notikumu iestāšanās gadījumiem IPORNIG 30. diena C Kredītiestādes
Pārskats par ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma izpildi LRD-PERS 15. diena C Kredītiestādes
Kapitāla pietiekamības novērtējuma rezultātu apkopojums KPNRA pēc pieprasījuma G Kredītiestādes
Informācija par pārņemto nekustamo īpašumu PPPNI 45. diena G Kredītiestādes; citu dalībvalstu un ārvalstu kredītiestāžu filiāles
Uzraudzībai papildus nepieciešamie pārskati: Ikdienas noguldījumu pārskats INP nākamā darba diena līdz plkst. 12.00 D Kredītiestādes; citu dalībvalstu un ārvalstu kredītiestāžu filiāles
Platformās piesaistīto noguldījumu atlikums PPN 1. februāris,
1. maijs,
1. augusts,
1. novembris
C Kredītiestādes
Kredītiestādes bilancē atspoguļotie trešo personu līdzekļi un arestētie naudas līdzekļi PIP(2) 1. februāris,
1. maijs,
1. augusts,
1. novembris
C Kredītiestādes
Informācija par darbību ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā: Informācija par tirgus dalībnieka klientiem, pakalpojumiem un produktiem IPTDKPP 15. februāris,
15. maijs,
15. augusts,
15. novembris
C Kredītiestādes; citu dalībvalstu un ārvalstu kredītiestāžu filiāles
Dati par pārdoto finanšu instrumentu skaitu un apjomu PFISA 15. februāris,
15. maijs,
15. augusts,
15. novembris
C Kredītiestādes; citu dalībvalstu un ārvalstu kredītiestāžu filiāles
Sūdzību skaits ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā KSKSTD 15. februāris,
15. maijs,
15. augusts,
15. novembris
C Kredītiestādes; citu dalībvalstu un ārvalstu kredītiestāžu filiāles
Dati par iestādes turējumā esošajiem finanšu instrumentiem pārskata perioda beigās ITEFIP 15. februāris,
15. maijs,
15. augusts,
15. novembris
C Kredītiestādes; citu dalībvalstu un ārvalstu kredītiestāžu filiāles
Dati par tirgus dalībnieka darbību citās dalībvalstīs PDIPSJ-DDCD 15. februāris,
15. maijs,
15. augusts,
15. novembris
C Kredītiestādes
Pārskats par kredītiestādes NILLTPF riska ekspozīcijas raksturojumu  NILLTPF-RER 31. janvāris,
30. aprīlis,
31. jūlijs,
30. novembris
C Kredītiestādes; citu dalībvalstu un trešo valstu kredītiestāžu filiāles
Pārskats par kredītiestāžu klientu veiktajiem maksājumiem, izmantojot korespondentbanku tīklu KKVMIKT 20. diena M Kredītiestādes; citu dalībvalstu un trešo valstu kredītiestāžu filiāles
Informācija par kredītiestādes klientiem un to veiktajiem darījumiem Informācija atbilstoši AMLIS prasībām 15. diena pēc pieprasījuma Kredītiestādes; citu dalībvalstu un trešo valstu kredītiestāžu filiāles
Ziņošanas kārtība par internalizētiem norēķiniem CSDR9 15.janvāris
15. aprīlis
15. jūlijs
15. oktobris
C Kredītiestādes
Maksu noteicošie faktori
(Fee factors collection)
ECB-FEES 11. novembris G Kredītiestādes
Operacionālo un drošības risku, kas saistīti ar tā sniegtajiem maksājumu pakalpojumiem, novērtējums IS-drosiba 1. marts G Kredītiestādes
Informāciju tehnoloģiju riska pašnovērtējums IS-drosiba (3) G Kredītiestādes
Ziņojumi par būtiskiem maksājumu pakalpojumu incidentiem (4)   Ziņošana pēc fakta Kredītiestādes
(1) Ja pārskata iesniegšanas datums Latvijā ir brīvdiena, pārskats jāiesniedz nākamajā darba dienā;
(2) Līdz pārskata moduļa tehniskai izstrādei pārskatu iesniedz Datu ziņošanas sistēmas (DZS) sadaļā "Papildus informācijas pieprasījumi";
(3) Iesniegšanas datums tiek noteikts atbilstoši ikgadējā uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesa (SREP) plānam;
(4) Ziņojuma veidlapu iesniedz Latvijas Bankai, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.;
D – darba dienas informācija.
M – mēneša informācija.
C – ceturkšņa informācija.
P – pusgada informācija.
G – gada informācija.

Kredītiestādes

Ja Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes māte - Finanšu pārvaldītājsabiedrība ir saņēmusi uzraudzības iestādes apstiprinājumu, ka tai nav nepieciešama atļauja, saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 33.(2) daļu, jo ir izpildīti Kredītiestāžu likuma 33.3 panta (3) daļas nosacījumi, informāciju par augstāko konsolidācijas grupas līmenī Latvijā sagatavo un iesniedz kredītiestāde.

Informāciju sagatavo individuālā līmenī un konsolidācijas grupas līmenī (ņemot vērā atsevišķām kredītiestādēm piešķirtos atbrīvojumus konkrētu pārskatu iesniegšanai) un iesniedz Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes.

Informācija par vienoto datu punkta modeli un taksonomiju ITS uzraudzības pārskatu sniegšanai ir pieejama Eiropas Banku iestādes (EBI) tīmekļa vietnē (angļu valodā) www.eba.europa.eu/risk-and-data-analysis/reporting-frameworks

Lai uzlabotu datu kvalitāti, aizpildot uzraudzības pārskatus ir jāievēro arī Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē (angļu valodā) Additional supervisory data quality checks (europa.eu) publicēto Papildu datu kvalitātes pārbaužu prasības (List of additional checks). Papildu datu kvalitātes pārbaužu saraksts tiek regulāri aktualizēts.

Datu iesniegšana

Datus Latvijas Bankai iesniedz, izmantojot datu ziņošanas sistēmu (DZS).

Normatīvie noteikumi

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) Nr. 2021/451 (2020. gada 17. decembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 piemērošanai attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014

Konsultācijas

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Informāciju sagatavo individuālā līmenī un konsolidācijas grupas līmenī, un iesniedz Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes.

Informācija par vienoto datu punkta modeli un taksonomiju ITS uzraudzības pārskatu sniegšanai ir pieejama Eiropas Banku iestādes (EBI) tīmekļa vietnē (angļu valodā) www.eba.europa.eu/risk-and-data-analysis/reporting-frameworks

Lai uzlabotu datu kvalitāti, aizpildot uzraudzības pārskatus ir jāievēro arī Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē (angļu valodā) Additional supervisory data quality checks (europa.eu) publicēto Papildu datu kvalitātes pārbaužu prasības (List of additional checks). Papildu datu kvalitātes pārbaužu saraksts tiek regulāri aktualizēts.

Datu iesniegšana

Datus Latvijas Bankai iesniedz, izmantojot datu ziņošanas sistēmu (DZS).

Normatīvie noteikumi

Komisijas īstenošanas regula (ES) Nr. 2021/453 (2021. gada 15. marts) ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES)

Konsultācijas

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

67022118 (metodoloģiskie jautājumi)

Informāciju sagatavo individuālā līmenī un konsolidācijas grupas līmenī, un iesniedz Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes.

Informācija par vienoto datu punkta modeli un taksonomiju ITS uzraudzības pārskatu sniegšanai ir pieejama Eiropas Banku iestādes (EBI) tīmekļa vietnē (angļu valodā) www.eba.europa.eu/risk-and-data-analysis/reporting-frameworks

Lai uzlabotu datu kvalitāti, aizpildot uzraudzības pārskatus ir jāievēro arī Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē (angļu valodā) Additional supervisory data quality checks (europa.eu) publicēto Papildu datu kvalitātes pārbaužu prasības (List of additional checks). Papildu datu kvalitātes pārbaužu saraksts tiek regulāri aktualizēts.

Datu iesniegšana

Datus Latvijas Bankai iesniedz, izmantojot datu ziņošanas sistēmu (DZS).

Normatīvie noteikumi

Konsultācijas

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

67022214 (metodoloģiskie jautājumi)

Informāciju aizpildot “Pārskatu par etalona portfelī iekļauto riska darījumu riska svērto vērtību un pozīciju pašu kapitāla prasību aprēķinu” (SBP-CR) un “Pārskatu par LDP riska darījumiem un makroekonomiskajiem scenārijiem” (SBP-IFRS9) sagatavo individuālā līmenī un konsolidācijas grupas līmenī, un iesniedz Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes, kurām ir atļauja izmantot uz iekšējiem reitingiem balstītu pieeju (IRB) kredītriska riska darījumu riska svērtās vērtības aprēķinam.

Informācija par vienoto datu punkta modeli un taksonomiju ITS uzraudzības pārskatu sniegšanai ir pieejama Eiropas Banku iestādes (EBI) tīmekļa vietnē (angļu valodā)
www.eba.europa.eu/risk-and-data-analysis/reporting-frameworks

Datu iesniegšana

Datus Latvijas Bankai iesniedz, izmantojot datu ziņošanas sistēmu (DZS).

Normatīvie noteikumi

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2016/2070 (2016. gada 14. septembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz veidnēm, definīcijām un IT risinājumiem, kas jāizmanto iestādēm, ziņojot Eiropas Banku iestādei un kompetentajām iestādēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 2. punktu

Konsultācijas

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

67022534 (metodoloģiskie jautājumi)

Informāciju sagatavo prudenciālās konsolidācijas grupas līmenī vai individuālā līmenī (ja kredītiestādei nav prudenciālās konsolidācijas grupas) un iesniedz Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes.

Informācija par vienoto datu punkta modeli un taksonomiju ITS uzraudzības pārskatu sniegšanai ir pieejama Eiropas Banku iestādes (EBI) tīmekļa vietnē (angļu valodā)
www.eba.europa.eu/risk-and-data-analysis/reporting-frameworks

Normatīvie noteikumi

Pārskatu par kredītiestāžu finansēšanas plāniem normatīvie noteikumi (Nr. 233 no 08.12.2020.) 

Eiropas Banku iestādes 2019. gada 9. decembra dokumenta EBA/GL/2019/05 "Pamatnostādnes par saskaņotām definīcijām un veidnēm kredītiestāžu finansēšanas plāniem saskaņā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas 2012. gada 20. decembra ieteikumu (ESRB/2012/2)". 

Konsultācijas

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

67022739 (metodoloģiskie jautājumi)

Pārskats par darbinieku atalgojumu (REM-BM) un Pārskats par augsti atalgotu darbinieku atalgojumu (REM-HE) tiek sagatavoti individuālā līmenī, konsolidācijas grupas līmenī vai subkonsolidēti un tos iesniedz Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes, turklāt pārskatu par augsti atalgotu darbinieku atalgojumu (REM-HE) sagatavo un iesniedz tikai kredītiestādes, kurās ir augsta atalgojuma (virs 1 milj. EUR) saņēmēji.

Pārskats par augstāku proporciju apstiprināšanu (REM-HR Institutions) un Pārskats par dzimumu darba samaksas atšķirībām (REM-GAP) tiek sagatavoti individuāli un tos iesniedz Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes, turklāt pārskatu par augstāku proporciju apstiprināšanu (REM-HR Institutions) sagatavo un iesniedz kredītiestādes, kurās ar akcionāru pilnsapulču lēmumiem ir apstiprinātas augstākas proporcijas starp atalgojuma fiksēto un mainīgo daļu.

Normatīvie noteikumi

Informācija par vienoto datu punkta modeli un taksonomiju ITS uzraudzības pārskatu sniegšanai ir pieejama Eiropas Banku iestādes (EBI) tīmekļa vietnē (angļu valodā)
www.eba.europa.eu/risk-and-data-analysis/reporting-frameworks

Normatīvie noteikumi par atalgojuma politiku un praksi (Nr. 154 no 16.11.2021.)

EBI "Pamatnostādnes par salīdzinošās novērtēšanas pasākumiem attiecībā uz atalgojuma praksi, vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirībām un apstiprinātajām augstākām proporcijām saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES" Guidelines on remuneration and gender pay gap benchmarking under CRD (EBA GL 2022/06)
www.eba.europa.eu/publications-and-media/press-releases/eba-publishes-its-final-guidelines-remuneration-and-gender

EBI "Pamatnostādnes par datu vākšanu attiecībā uz augsti atalgotu darbinieku informāciju” saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES un Direktīvu (ES) 2019/2034" (angļu valodā) Guidelines on the high earner data collections under CRD and IFG (EBA GL 2022/08)
www.eba.europa.eu/publications-and-media/press-releases/eba-publishes-its-final-guidelines-data-collection-exercises

Konsultācijas

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

67022214 (metodoloģiskie jautājumi)

Informāciju sagatavo individuālā līmenī un prudenciālās konsolidācijas grupas līmenī, un iesniedz Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes.

Normatīvie noteikumi

Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi (Nr. 231 no 01.12.2020.)

Konsultācijas

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

67022677 (metodoloģiskie jautājumi)

Informāciju sagatavo individuāli, subkonsolidēti vai konsolidācijas grupas līmenī, un iesniedz Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes.

Normatīvie noteikumi

Konsultācijas

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

67022114 (metodoloģiskie jautājumi)

Informāciju sagatavo individuālā līmenī un iesniedz Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes.

Normatīvie noteikumi

Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma izpildes normatīvie noteikumi (Nr. 191 no 20.10.2020.)

Konsultācijas

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

67022114 (metodoloģiskie jautājumi)

Informāciju sagatavo individuāli vai konsolidācijas grupas līmenī vai subkonsolidēti un iesniedz Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes, izņemot nozīmīgās uzraudzītās kredītiestādes.

Normatīvie noteikumi

Kapitāla un likviditātes pietiekamības novērtēšanas procesa izveides normatīvie noteikumi (Nr. 209 no 03.11.2020.)

Konsultācijas

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

67022114 (metodoloģiskie jautājumi)

Informāciju par pārņemtajiem nekustamajiem īpašumiem, kuri ir kredītiestādes īpašumā vai jebkuras sabiedrības, kas ietilpst kredītiestādes prudenciālās konsolidācijas grupā, īpašumā, sagatavo un iesniedz Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes.

Normatīvie noteikumi

Informācijas par pārņemto nekustamo īpašumu sagatavošanas normatīvie noteikumi (Nr. 124 no 04.08.2020.)

Konsultācijas

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

67022214 (metodoloģiskie jautājumi)

Informāciju saskaņā ar:

1. pielikumu - “Ikdienas noguldījumu pārskats” (INP);

2. pielikumu - “Platformās piesaistīto noguldījumu atlikums” (PPN);

3. pielikumu - “Kredītiestādes bilancē atspoguļotie trešo personu līdzekļi un arestētie naudas līdzekļi” (PIP),

sagatavo individuālā līmenī un iesniedz Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes.

Normatīvie noteikumi

Uzraudzībai papildus nepieciešamo pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi (Nr. 200 no 15.11.2022.)

Konsultācijas

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

67022214 (metodoloģiskie jautājumi)

Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes, kas sniedz klientiem ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakus pakalpojumus, kas uzskaitīti Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. panta ceturtajā un piektajā daļā, sagatavo informāciju individuālā līmenī un iesniedz saskaņā ar:

1. pielikumu - Informācija par tirgus dalībnieka klientiem, pakalpojumiem un produktiem (IPTDKPP);

2. pielikumu - Dati par pārdoto finanšu instrumentu skaitu un apjomu (PFISA);

3. pielikumu - Sūdzību skaits ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā (KSKSTD);

4. pielikumu - Dati par tirgus dalībnieka turējumā esošajiem finanšu instrumentiem pārskata perioda beigās (ITEFIP).

Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus Latvijas Republikā un citās dalībvalstīs, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, sagatavo informāciju individuālā līmenī un iesniedz saskaņā ar:

5. pielikumu - Dati par tirgus dalībnieka darbību citās dalībvalstīs (PDIPSJ-DDCD).

Normatīvie noteikumi

Normatīvie noteikumi par informācijas sniegšanu par darbību ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā (Nr.2 no 05.01.2021.)

Konsultācijas

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

67022709 un 67022495 (metodoloģiskie jautājumi)

Informāciju sagatavo individuālā līmenī (neiekļaujot datus par kredītiestādes filiālēm dalībvalstīs vai trešajās valstīs) un iesniedz Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes.

Normatīvie noteikumi

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi (Nr. 235 no 27.12.2022.)

Konsultācijas

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

67022742 (metodoloģiskie jautājumi)

Informāciju sagatavo individuālā līmenī un iesniedz Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes.

Normatīvie noteikumi

Pārskata par kredītiestāžu klientu veiktajiem maksājumiem, izmantojot korespondentbanku tīklu, sagatavošanas normatīvie noteikumi (Nr. 183 no 29.09.2020.)

Konsultācijas

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

67022635 (metodoloģiskie jautājumi)

Informāciju sagatavo individuālā līmenī un iesniedz Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes.

Normatīvie noteikumi

Informācijas par kredītiestādes klientiem un to veiktajiem darījumiem apkopošanas un sniegšanas Finanšu un kapitāla tirgus komisijai normatīvie noteikumi (Nr.82 no 06.07.2021.)

Konsultācijas

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

67022719 (metodoloģiskie jautājumi)

Informāciju sagatavo individuālā līmenī un iesniedz Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes.

Normatīvie noteikumi

Kredītiestādes ziņo par internalizētiem norēķiniem, ievērojot šādu Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu prasības:

  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regulas (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES (turpmāk – CSDR) 9. pantu par internalizētiem norēķiniem;
  • Komisijas 2016. gada 11. novembra Deleģēto regulu Nr. 2017/391, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar kuriem sīkāk konkretizē par internalizētajiem norēķiniem veiktas ziņošanas saturu;
  • Komisijas 2016. gada 11. novembra Īstenošanas regulu Nr. 2017/393, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz veidnēm un procedūrām ziņošanai par internalizētiem norēķiniem un attiecīgās informācijas pārsūtīšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014.

Kredītiestādes, ziņojot par internalizētiem norēķiniem, ievēro Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pamatnostādņu Nr. ESMA70-151-367 "Pamatnostādnes par ziņošanu par internalizētiem norēķiniem saskaņā ar CSDR 9. pantu" V sadaļu "Pamatnostādnes par ziņošanu par internalizētiem norēķiniem", kurā sniegtas norādes par CSDR prasību piemērošanu dažādu scenāriju gadījumā.

Ziņošanas kārtība par internalizētiem norēķiniem (Nr.143 no 01.09.2020.)

Datu iesniegšana

Datus Latvijas Bankai iesniedz, izmantojot datu ziņošanas sistēmu (DZS).

Konsultācijas

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

67022446 (metodoloģiskie jautājumi)

Informāciju sagatavo augstākajā konsolidācijas līmenī Latvijā un iesniedz Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes, kurām ir meitasuzņēmumi, kas reģistrēti valstīs, kas nav Vienotā uzraudzības mehānisma dalibnieces, ja kredītiestādes plāno neuzrādīt ar tiem saistītos aktīvus un/vai riska pozīcijas savos maksu noteicošo faktoru datos.

Datu iesniegšana

Datus Latvijas Bankai iesniedz, izmantojot datu ziņošanas sistēmu (DZS).

Normatīvie noteikumi

Konsultācijas

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Informāciju sagatavo individuālā līmenī un iesniedz Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes - maksājumu pakalpojumu sniedzējas.

Normatīvie noteikumi

Konsultācijas

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

67022635 (metodoloģiskie jautājumi)

Informāciju sagatavo individuālā līmenī un iesniedz Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes – mazāk nozīmīgās uzraudzītās kredītiestādes.

Pārskata Excel veidnes tiek aktualizētas katru gadu, vadoties pēc uzraudzības prioritātēm un aktuālajiem riskiem, un tās tiek izsūtītas katrai kredītiestādei individuāli, kopā ar pavadvēstuli, kurā cita starpā norādīts arī pārskata iesniegšanai noteiktais termiņš attiecīgajā gadā.

Normatīvie noteikumi

EBA/GL/2017/05 Guidelines on ICT Risk Assessment under the Supervisory Review and Evaluation process (SREP)

Konsultācijas

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

67022635 (metodoloģiskie jautājumi)

Informāciju sagatavo individuālā līmenī un iesniedz Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes - maksājumu pakalpojumu sniedzējas.

Noteikumi

Normatīvie noteikumi par ziņošanu par būtiskiem maksājumu pakalpojumu incidentiem (Nr.93 no 14.07.2020.)

Konsultācijas

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

67022635 (metodoloģiskie jautājumi)
Citu dalībvalstu un ārvalstu banku filiāles

Informāciju sagatavo individuālā līmenī un iesniedz citās dalībvalstīs reģistrētu kredītiestāžu filiāles Latvijas Republikā.

Informācija par vienoto datu punkta modeli un taksonomiju ITS uzraudzības pārskatu sniegšanai ir pieejama Eiropas Banku iestādes (EBI) tīmekļa vietnē (angļu valodā)
www.eba.europa.eu/risk-and-data-analysis/reporting-frameworks

Datu iesniegšana

Datus Latvijas Bankai iesniedz, izmantojot datu ziņošanas sistēmu (DZS).

Normatīvie noteikumi

  • Lai uzlabotu datu kvalitāti, aizpildot uzraudzības pārskatus ir jāievēro arī Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē (angļu valodā) Additional supervisory data quality checks (europa.eu) publicēto Papildu datu kvalitātes pārbaužu prasības (List of additional checks). Papildu datu kvalitātes pārbaužu saraksts tiek regulāri aktualizēts.
  • Komisijas Īstenošanas Regula (ES) Nr. 2021/451 (2020. gada 17. decembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 piemērošanai attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014

Konsultācijas

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

67022534 (metodoloģiskie jautājumi)

Informāciju sagatavo individuālā līmenī un iesniedz citās dalībvalstīs reģistrētu kredītiestāžu filiāles Latvijas Republikā.

Informācija par vienoto datu punkta modeli un taksonomiju ITS uzraudzības pārskatu sniegšanai ir pieejama Eiropas Banku iestādes (EBI) tīmekļa vietnē (angļu valodā)
www.eba.europa.eu/risk-and-data-analysis/reporting-frameworks

Lai uzlabotu datu kvalitāti, aizpildot uzraudzības pārskatus ir jāievēro arī Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē (angļu valodā) Additional supervisory data quality checks (europa.eu) publicēto Papildu datu kvalitātes pārbaužu prasības (List of additional checks). Papildu datu kvalitātes pārbaužu saraksts tiek regulāri aktualizēts.

Datu iesniegšana

Datus Latvijas Bankai iesniedz, izmantojot datu ziņošanas sistēmu (DZS).

Normatīvie noteikumi

Konsultācijas

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

67022214 (metodoloģiskie jautājumi)

Informāciju par pārņemtajiem nekustamajiem īpašumiem, kuri ir kredītiestādes īpašumā, sagatavo un iesniedz citu dalībvalstu un ārvalstu kredītiestāžu filiāles Latvijas Republikā.

Normatīvie noteikumi

Informācijas par pārņemto nekustamo īpašumu sagatavošanas normatīvie noteikumi (Nr. 124 no 04.08.2020.)

Konsultācijas

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

67022214 (metodoloģiskie jautājumi)

Informāciju saskaņā ar 1. pielikumu - “Ikdienas noguldījumu pārskats” (INP), sagatavo individuālā līmenī un iesniedz citu dalībvalstu un ārvalstu kredītiestāžu filiāles Latvijas Republikā.

Normatīvie noteikumi

Uzraudzībai papildus nepieciešamo pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi (Nr. 200 no 15.11.2022.)

Konsultācijas

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

67022214 (metodoloģiskie jautājumi)

Informāciju sagatavo individuālā līmenī un iesniedz citās dalībvalstīs reģistrētu kredītiestāžu filiāles un Latvijas Republikā reģistrētas ārvalstu kredītiestāžu filiāles, kuras Latvijas Republikā sniedz klientiem ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakus pakalpojumus, kas uzskaitīti Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. panta ceturtajā un piektajā daļā), saskaņā ar:

1. pielikumu - Informācija par tirgus dalībnieka klientiem, pakalpojumiem un produktiem (IPTDKPP);

2. pielikumu - Dati par pārdoto finanšu instrumentu skaitu un apjomu (PFISA);

3. pielikumu - Sūdzību skaits ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā (KSKSTD);

4. pielikumu - Dati par tirgus dalībnieka turējumā esošajiem finanšu instrumentiem pārskata perioda beigās (ITEFIP).

Normatīvie noteikumi

Normatīvie noteikumi par informācijas sniegšanu par darbību ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā (Nr.2 no 05.01.2021.)

Konsultācijas

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

67022709 un 67022495 (metodoloģiskie jautājumi)

Informāciju sagatavo iesniedz citu dalībvalstu un ārvalstu kredītiestāžu filiāles Latvijas Republikā.

Normatīvie noteikumi

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi (Nr. 235 no 27.12.2022.)

Konsultācijas

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

67022742 (metodoloģiskie jautājumi)

Informāciju sagatavo individuālā līmenī un iesniedz  citās dalībvalstīs un trešajās valstīs reģistrētu kredītiestāžu filiāles Latvijas Republikā.

Normatīvie noteikumi

Pārskata par kredītiestāžu klientu veiktajiem maksājumiem, izmantojot korespondentbanku tīklu, sagatavošanas normatīvie noteikumi (Nr. 183 29.09.2020.)

Konsultācijas

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

67022635 (metodoloģiskie jautājumi)

Informāciju sagatavo individuālā līmenī un iesniedz  citās dalībvalstīs un trešajās valstīs reģistrētu kredītiestāžu filiāles Latvijas Republikā.

Normatīvie noteikumi

Informācijas par kredītiestādes klientiem un to veiktajiem darījumiem apkopošanas un sniegšanas Finanšu un kapitāla tirgus komisijai normatīvie noteikumi (Nr.82 no 06.07.2021.)

Konsultācijas

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

67022719 (metodoloģiskie jautājumi)
Finanšu pārvaldītājsabiedrības

Ja Latvijas Republikā reģistrēta Finanšu pārvaldītājsabiedrība ir saņēmusi uzraudzības iestādes apstiprinājumu, ka tai nav nepieciešama atļauja, saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 33.3 (2) daļu, jo ir izpildīti Kredītiestāžu likuma 33.3 panta (3) daļas nosacījumi, informāciju par augstāko konsolidācijas grupas līmenī Latvijā sagatavo un iesniedz kredītiestāde.

Informāciju sagatavo augstākajā konsolidācijas grupas līmenī Latvijā un iesniedz Latvijas Republikā reģistrētas finanšu pārvaldītājsabiedrības.

Informācija par vienoto datu punkta modeli un taksonomiju ITS uzraudzības pārskatu sniegšanai ir pieejama Eiropas Banku iestādes (EBI) tīmekļa vietnē (angļu valodā)
www.eba.europa.eu/risk-and-data-analysis/reporting-frameworks

Lai uzlabotu datu kvalitāti, aizpildot uzraudzības pārskatus ir jāievēro arī Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē (angļu valodā) Additional supervisory data quality checks (europa.eu) publicēto Papildu datu kvalitātes pārbaužu prasības (List of additional checks). Papildu datu kvalitātes pārbaužu saraksts tiek regulāri aktualizēts.

Normatīvie noteikumi

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) Nr. 2021/451 (2020. gada 17. decembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 piemērošanai attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014

Konsultācijas

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Informāciju sagatavo augstākajā konsolidācijas grupas līmenī Latvijā un iesniedz Latvijas Republikā reģistrētas finanšu pārvaldītājsabiedrības.

Informācija par vienoto datu punkta modeli un taksonomiju ITS uzraudzības pārskatu sniegšanai ir pieejama Eiropas Banku iestādes (EBI) tīmekļa vietnē (angļu valodā)
www.eba.europa.eu/risk-and-data-analysis/reporting-frameworks

Lai uzlabotu datu kvalitāti, aizpildot uzraudzības pārskatus ir jāievēro arī Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē (angļu valodā) Additional supervisory data quality checks (europa.eu) publicēto Papildu datu kvalitātes pārbaužu prasības (List of additional checks). Papildu datu kvalitātes pārbaužu saraksts tiek regulāri aktualizēts.

Datu iesniegšana

Datus Latvijas Bankai iesniedz, izmantojot datu ziņošanas sistēmu (DZS).

Normatīvie noteikumi

  • Komisijas īstenošanas regula (ES) Nr. 2021/453 (2021. gada 15. marts) ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES)

Konsultācijas

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

67022118 (metodoloģiskie jautājumi)

Informāciju sagatavo augstākajā konsolidācijas grupas līmenī Latvijā, un iesniedz Latvijas Republikā reģistrētas finanšu pārvaldītājsabiedrības.

Informācija par vienoto datu punkta modeli un taksonomiju ITS uzraudzības pārskatu sniegšanai ir pieejama Eiropas Banku iestādes (EBI) tīmekļa vietnē (angļu valodā)
www.eba.europa.eu/risk-and-data-analysis/reporting-frameworks

Lai uzlabotu datu kvalitāti, aizpildot uzraudzības pārskatus ir jāievēro arī Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē (angļu valodā) Additional supervisory data quality checks (europa.eu) publicēto Papildu datu kvalitātes pārbaužu prasības (List of additional checks). Papildu datu kvalitātes pārbaužu saraksts tiek regulāri aktualizēts.

Normatīvie noteikumi

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) Nr. 2021/451 (2020. gada 17. decembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 piemērošanai attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014

Konsultācijas

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

67022214 (metodoloģiskie jautājumi)

Informāciju aizpildot “Pārskatu par etalona portfelī iekļauto riska darījumu riska svērto vērtību un pozīciju pašu kapitāla prasību aprēķinu” (SBP-CR) un “Pārskatu par LDP riska darījumiem un makroekonomiskajiem scenārijiem” (SBP-IFRS9) sagatavo augstākajā konsolidācijas grupas līmenī Latvijā un iesniedz Latvijas Republikā reģistrētas finanšu pārvaldītājsabiedrības, kurām ir atļauja izmantot uz iekšējiem reitingiem balstītu pieeju (IRB) kredītriska riska darījumu riska svērtās vērtības aprēķinam.

Informācija par vienoto datu punkta modeli un taksonomiju ITS uzraudzības pārskatu sniegšanai ir pieejama Eiropas Banku iestādes (EBI) tīmekļa vietnē (angļu valodā)
www.eba.europa.eu/risk-and-data-analysis/reporting-frameworks

Datu iesniegšana

Datus Latvijas Bankai iesniedz, izmantojot datu ziņošanas sistēmu (DZS).

Normatīvie noteikumi

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2016/2070 (2016. gada 14. septembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz veidnēm, definīcijām un IT risinājumiem, kas jāizmanto iestādēm, ziņojot Eiropas Banku iestādei un kompetentajām iestādēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 2. punktu

Konsultācijas

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

67022534 (metodoloģiskie jautājumi)

Informāciju sagatavo augstākajā prudenciālās konsolidācijas grupas līmenī Latvijā un iesniedz Latvijas Republikā reģistrētas finanšu pārvaldītājsabiedrības.

Informācija par vienoto datu punkta modeli un taksonomiju ITS uzraudzības pārskatu sniegšanai ir pieejama Eiropas Banku iestādes (EBI) tīmekļa vietnē (angļu valodā)
www.eba.europa.eu/risk-and-data-analysis/reporting-frameworks

Datu iesniegšana

Datus Latvijas Bankai iesniedz, izmantojot datu ziņošanas sistēmu (DZS).

Normatīvie noteikumi

Eiropas Banku iestādes 2019. gada 9. decembra dokumenta EBA/GL/2019/05 "Pamatnostādnes par saskaņotām definīcijām un veidnēm kredītiestāžu finansēšanas plāniem saskaņā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas 2012. gada 20. decembra ieteikumu (ESRB/2012/2)". 

Konsultācijas

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

67022739 (metodoloģiskie jautājumi)

Pārskats par darbinieku atalgojumu (REM-BM) un Pārskats par augsti atalgotu darbinieku atalgojumu (REM-HE) tiek sagatavoti augstākajā konsolidācijas grupas līmenī Latvijā un tos iesniedz Latvijas Republikā reģistrētas finanšu pārvaldītājsabiedrības, turklāt pārskatu par augsti atalgotu darbinieku atalgojumu (REM-HE) sagatavo un iesniedz tikai finanšu pārvaldītājsabiedrības, kurās ir augsta atalgojuma (virs 1 milj. EUR) saņēmēji.

Pārskats par augstāku proporciju apstiprināšanu (REM-HR Institutions) un Pārskats par dzimumu darba samaksas atšķirībām (REM-GAP) tiek sagatavoti individuāli un tos iesniedz Latvijas Republikā reģistrētas finanšu pārvaldītājsabiedrības, turklāt pārskatu par augstāku proporciju apstiprināšanu (REM-HR Institutions) sagatavo un iesniedz finanšu pārvaldītājsabiedrības, kurās ar akcionāru pilnsapulču lēmumiem ir apstiprinātas augstākas proporcijas starp atalgojuma fiksēto un mainīgo daļu.

Informācija par vienoto datu punkta modeli un taksonomiju ITS uzraudzības pārskatu sniegšanai ir pieejama Eiropas Banku iestādes (EBI) tīmekļa vietnē (angļu valodā)
www.eba.europa.eu/risk-and-data-analysis/reporting-frameworks

Normatīvie noteikumi

Normatīvie noteikumi par atalgojuma politiku un praksi (Nr. 154 no 16.11.2021.)

EBI "Pamatnostādnes par salīdzinošās novērtēšanas pasākumiem attiecībā uz atalgojuma praksi, vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirībām un apstiprinātajām augstākām proporcijām saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES" Guidelines on remuneration and gender pay gap benchmarking under CRD (EBA GL 2022/06)
www.eba.europa.eu/publications-and-media/press-releases/eba-publishes-its-final-guidelines-remuneration-and-gender

EBI "Pamatnostādnes par datu vākšanu attiecībā uz augsti atalgotu darbinieku informāciju” saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES un Direktīvu (ES) 2019/2034" Guidelines on the high earner data collections under CRD and IFG (EBA GL 2022/08)
www.eba.europa.eu/publications-and-media/press-releases/eba-publishes-its-final-guidelines-data-collection-exercises

Konsultācijas

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

67022214 (metodoloģiskie jautājumi)


Kredītiestāžu uzraudzība

Uzraudzības process kredītiestādēm.

Uzzināt vairāk