Publicēts: 28.03.2023. Aktualizēts: 17.04.2023.
  • Banku sektora kopējo aktīvu dinamiku turpināja noteikt straujš iekšzemes noguldījumu pieaugums.
  • Atsevišķu kredītiestāžu īstenotie darījumi grupu ietvaros noteica izmaiņas banku aktīvu struktūrā, kuru rezultātā būtiski augušas prasības pret kredītiestādēm, vienlaikus samazinoties naudas līdzekļiem un prasībām pret centrālo banku.
  • Lai arī aktīvu struktūras izmaiņu rezultātā asamazinājās likviditātes seguma un stabilā finansējuma rādītāji, kopumā tie saglabājas augstā līmenī.
  • Audzis gan iekšzemes uzņēmumu, gan mājsaimniecību kredītportfelis, ārvalstu klientiem izsniegto kredītu atlikuma pieaugumu nosaka Baltijas valstu klientiem izsniegto kredītu pieaugums.
  • Neskatoties uz makroekonomisko risku pieaugumu, kredītu kvalitāte pakāpeniski turpināja uzlaboties.
  • Procentu likmju kāpuma ietekmē augusi banku peļņu, attiecīgi uzlabojušies arī pelnītspējas rādītāji; straujāku peļņas pieaugumu ierobežoja lielāki izdevumi uzkrājumiem.
  • Kredītu pieauguma un aktīvu struktūras izmaiņu ietekmē kapitāla radītāji gada laikā pakāpeniski samazinājās.

 

Vairāk informācijas par kredītiestāžu finanšu rādītājiem iespējams atrast kredītiestāžu ceturkšņa pārskatos.