Publicēts: 16.01.2024.
 

 

Maksājumu bāzi un maksimālo likmes ietvaru nosaka Kredītiestāžu likums, 100.¹ pants, savukārt, faktiskais likmes maksājumu apmērs konkrētajam gadam un šo maksājumu aprēķināšanas un veikšanas kārtība tiek noteikta ar Latvijas Bankas noteikumiem.

Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam tirgus dalībnieks maksājumu veic reizi ceturksnī.

Kredītiestāžu uzraudzība

Uzraudzības process kredītiestādēm.

Uzzināt vairāk